• ایمیل: info@yaghootdaroo.com

  • تلفن : 2774-21-0098

تغذیه سالم زنان را از ضعف حرکتی در سالخوردگی دور می کند

تغذیه سالم زنان را از ضعف حرکتی در سالخوردگی دور می کند


نتیجه یک مطالعه گسترده نشان می دهد که تغذیه سالم زنان، احتمال ضعف حرکتی را در سالخوردگی آنها کاهش می دهد. نتایج این تحقیق که 54 هزار و 762 زن در آن شرکت داشتند، در شماره ژوییه نشریه Nutrition منتشر می شود.


در این تحقیق، عملکرد فیزیکی شرکت کنندگان در سال های 1992 تا 2008 هر چهار سال یکبار توسط یک ابزار متعارف و استاندارد اندازه گیری شد و رژیم غذایی آنها نیز از سال 1980 هر چهار سال یکبار براساس پرسشنامه های ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه مطالعه این بود که زنانی که به طور مستمر رژیم غذایی سالم داشتند، در قیاس با زنانی که تغذیه آنها به اندازه گروه نخست سالم نبود، در سالخوردگی دچار مشکلات حرکتی کمتری شدند.
محققان همچنین دریافتند که افزایش مصرف سبزی و میوه، کاهش مصرف مواد غذایی شیرین شده، چربی های ترانس و نمک توسط زنان، هر یک به تنهایی نقش مهمی در کاهش ضعف فعالیت فیزیکی دارد و به طور خاص، افزایش مصرف پرتقال، اب پرتقال، سیب و گلابی و مغزها بیشترین تاثیر را دارد.
با این حال، محققان خاطرنشان کردند که کیفیت کلی رژیم غذایی تاثیر بیشتری در قیاس با اثرگذاری اقلام غذایی خاص دارد.
به گفته پژوهشگران، افراد درباره ابتلا به بیماری های مزمن، سرطان و بیماری های قلبی عموما زیاد می اندیشند، اما به فکر عملکرد فیزیکی نیستند. عملکرد فیزیکی با افزایش سن اهمیت بیشتری پیدا می کند و از جمله شامل توانایی فرد برای پوشیدن لباس و حرکت در منزل است که می تواند توانایی زندگی مستقل را تحت تاثیر قرار دهد.
براساس این گزارش، درک و شناخت بهتر فاکتورهای مربوط به تغذیه و سبک زندگی که بر عملکرد فیزیکی تاثیر می گذارند، مستلزم تحقیقات بیشتر است.

0 نظرات - این یک نمونه نوع پست گالری اسلایدر است

دیدگاهتان را بنویسید